Vad är mätning inom automation?

Mätning inom automation är ett sätt att kontrollera efterfrågad förflyttning av en rörelse eller övervakning av ett önskat ofta förinställt värde.
Publicerad: 12 mars 2023

En exakt mätning är avgörande

Mätning inom automation är ett sätt att kontrollera rörelser inom alla typer av maskiner, banor och andra områden där behovet av att mäta/kontrollera en sträcka eller rörelse finns.

Mätningen kan ske både linjärt och roterande beroende på behov och förutsättningar.

Mätning kan även användas som en kontrollfunktion där en linjärskala kontrollerar att efterfrågad förflyttning eller önskat värde uppnåtts. Oavsett produktion, finns det näst intill alltid någon del av flödet som behöver kontrolleras eller övervakas på ett eller annat sätt.

Ett praktiskt exempel: en räknare kan sitta på en kulskruv med en handvev. Rotation av kulskruven visar hur långt arbetsstycket förflyttats linjärt. En roterande rörelse har därmed omvandlas till ett linjärt mått via räknaren.

Exempel på automationslösningar inom mätning

 


Mätning inom industriautomation

Acumo erbjuder ett stort sortiment av mätning anpassat för industriautomation. Utöver själva enheterna, erbjuder vi en gedigen kunskap.

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta en optimal lösning!

Produkter inom segmentet Mätning