Vad är motion?

Motion inom industriautomation är en drivande komponent som skapar en roterande eller linjär rörelse.
Publicerad: 13 mars 2023

Motion driver rörelser

Motion inom industriautomation är en drivande komponent som skapar en rörelse. Komponenter inom området motion används ofta tillsammans med mekanik. Exempelvis när en servomotor monteras på en kulskruv för att skapa en förflyttning.

Motion används för att skapa rörelser, ofta genom en motor med en driver/styrenhet.  Styrenheten kopplas ihop med maskinens styrsystem för att skapa en precis och säker rörelse. Rörelserna kan vara både roterande och linjära.

I nästan alla maskiner finns en eller flera enheter inom segmentet motion.

I flera fall finns även färdiga sammanbyggda enheter så kallade ställdon där man har en motor, positionsmätsystem, integrerad växellåda och styrenhet som på ett enkelt sätt skapar förutsättningar för en noggrann rörelse. Den vanligast motion komponenten är nog trots allt en servomotor med driver, en kombination som gör att man har full kontroll över både positioner och krafter direkt i styrningen.

Exempel på automationslösningar inom motion:

 


Motion inom industriautomation

Acumo erbjuder ett stort sortiment av komponenter inom motion anpassat för industriautomation. Utöver själva produkterna, erbjuder vi en gedigen kunskap.

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta en optimal lösning!

Produkter inom segmentet Motion