Metod

Vårt arbetssätt bygger på en nära relation med våra kunder, ofta med personliga besök, där vi hellre ser oss som en partner än en ren leverantör av produkter.
Automationslösningar - långsiktig samarbetspartner Acumo AB

Vi jobbar tätt med våra kunder

Vårt arbetssätt bygger på en nära relation med våra kunder, ofta med personliga besök, där vi hellre ser oss som en partner än en ren leverantör av produkter. Det vi lärt oss under åren är att erfarenhet när det kommer till val av kritiska komponenter sparar mycket pengar i det långa loppet.

Leverantörer som ligger i framkant

Vi har valt att endast jobba med leverantörer som ligger i framkant inte endast när det gäller teknik- och produktutveckling, utan även när det gäller produktionskvalitet, dokumentation, certifieringar etc. Vårt mål är att optimera varje lösning.

Kunden i fokus

Vi ser gärna att du som kund ger oss ett problem, i gengäld ger vi dig en optimerad lösning.

När väl lösningen är på plats så gäller det att kunna säkerställa att Ni som kund får leveranser i tid. Detta har vi löst genom att ha ett stort lager där vi tillsammans med dig som kund gemensamt kommer överens om vad vi skall lagerföra.

Våra värderingar

Vi har tagit fram en gemensam syn på vilka värderingar vi ska jobba efter. Dessa värderingar ligger till grund för vår företagskultur och dessa speglar också vårt sätt vi eftersträvar att jobba med våra kunder. Dessa värderingar är:

  • Glädje
  • Service
  • Ledarskap
  • Kommunikation
  • Engagemang

Metod - Acumo AB

Har du frågor om vårt arbetssätt? Kontakta oss gärna!