Hållbarhet i alla led

Vi vill vara en hållbar samarbetspartner inom industriautomation. Därför är vi måna om att våra kunder ser de positiva effekterna som vårt värdeerbjudande medför.
Publicerad: 10 december 2023
Förutom att vi valt att jobba med leverantörer som ligger i framkant och har en hög kvalitet, arbetar vi internt med hållbarhet i alla led. Resultatet blir en helhet att lita på.
Begreppet hållbarhet är lika viktigt som stort, det handlar om att ta hänsyn till både miljö, sociala och ekonomiska aspekter. Vi vill påstå att det inte är komplicerat, istället komplext.

Effekten av vårt hållbarhetsarbete?

De positiva följderna gynnar hela kedjan! Förutom att vi gör rätt för oss genom att lämna hållbara avtryck, skapar arbetet med hållbarhet flera andra positiva effekter:
  • Långsiktig kostnadseffektivitet
  • Ökad kundlojalitet
  • Stärker varumärket
Både vi och våra kunder gynnas av konkurrensfördelar och stärker våra respektive varumärken som moderna och ansvarsfulla aktör i branschen.

Tillsammans kan vi nå maximal hållbarhet

Genom nära transparanta samarbeten med våra kunder och leverantörer, vill vi tillsammans öka effekten och nå en maximal hållbarhet för våra respektive bolag. Samtidigt som våra enskilda avtryck ska minimeras.

Missa inte de senare uppdateringarna

Under stundande 2024, kommer vi fortsätta jobba aktivt med vår hållbarhet. Arbetet kommer publiceras här på vår hemsida. Dessutom genom våra nyhetsbrev och LinkedIn.
TIPS!
För att inte missa våra framsteg inom hållbarhet, anmäl dig till våra nyhetsbrev och följ oss på LinkedIn.
Följ Acumo AB på LinkedIn