Certifieringar

Vi är stolta över att Acumo AB från juni 2019 är ISO-certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Stolta är vi sedan 2019 certifierade enligt:

  • ISO 9001 - Kvalité och kundnöjdhet
  • ISO 14001 - Miljö
  • ISO 45001 - Arbetsmiljö

För att behålla en ISO-certifiering krävs en om-certifiering vartannat år, samt en ISO-revision vartannat åt. Därför är ett stort engagemang och tydliga rutiner två måsten för att dels få men också behålla certifieringarna.

Det är inte alltid kul eller lätt att gå igenom en revision och bli granskad i krokarna. Men varje granskning är ett nytt tillfälle att utveckla och säkerställa vår egen hållbarhet – vilket vi välkomnar!


Vår certifieringspartner beskriver våra certifieringar

ISO 9001

Standarden bygger på den välkända PDCA-modellen (Plan-Do-Check-Act) med fokus på processer, hantering av risker och möjligheter samt organisationens mål och handlingsplaner för ständig förbättring.

ISO 14001

Ett ledningssystem baserat på ISO 14001 är ett verktyg som hjälper organisationer att identifiera sina miljöaspekter, lagar och andra krav samt styrning av processer och dagligt arbete för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet, direkt eller indirekt.

ISO 45001

Ett ledningssystem baserat på ISO 45001 hjälper organisationer att systematiskt identifiera risker och faror, förebygga olyckor och minska risker i arbetsmiljön. Ledningssystemet ger förutsättningar att möta och implementera lagar och krav i ett tidigt skede.

 

Har du frågor om vårt arbetssätt? Kontakta oss gärna!