Spännande projekt med förnybar energi

I Sigma Harvestings pågående projekt är våra kulskruvar från NSK inritade. Projektet möjliggör minimal miljöpåverkan genom förnybar bojenergi.
Publicerad: 26 mars 2020

Projekt av Sigma Harvesting Technologies AB har kommit till projektstadiet.

Vi från Acumo är stolta och väldigt glada åt att de kulskruvar som vi erbjuder från NSK - ritats in och möjliggör en minskad miljöpåverkan genom förnyelsebar bojenergi. Sigma Harvesting Technologies AB har i sin stora satsning om utveckling av förnyelsebar bojenergi kommit till projektstadiet.

Mikael Sidenmark, CEO Sigma Harvesting menar att "The ball screw is a very important key component that makes it possible to build an efficient WEC system."

Kontakta oss så hittar vi en optimal lösning till dina projekt!

Kontakta oss