Spar tid och pengar med IO-Link

Vår säkra leverantör SIKO har gjort en ny produktutveckling! Nu finns även ställdonet AG03/1 med genomgående hålaxel med IO-Link interface. Med IO-Link kan du spara både dyrbar installationstid och rena pengar.
Publicerad: 18 maj 2022

”Plug- and play” installation

IO-Link är ett interface som har allt det som andra interface erbjuder tillsammans. Plus att en komponent med IO-Link möjliggör upp till 3 gånger snabbare idrifttagning genom ”plug- and play” installation. IO-Link har funnits på marknaden under flera år, men än inte slagit igenom i Sverige på samma sätt som i till exempel Tyskland.

Tack vare den automatiska dataöverföringen blir idrifttagningen väldigt enkel, jämfört med de allra flesta andra interface-kommunikationer. Då alla parametrar sitter lagrade i noden och inte i komponenten, laddas parametrarna automatiskt ner till den nya utbyteskomponenten, utan behov av någon ny programmering och driftsättning. Data överförs med andra ord automatiskt när givare och IO-Link masters förbinds, likt ett plug- and play system.

Du kan enkelt koppla bort och montera en ny enhet. Resulterar i att du sparar enormt dyr och viktig installationstid vilket självklart minimerar stopptid i produktionen.

Även fast IO-Link inte (än) slagit igenom i Sverige, är det en generell standard med ett så kallat öppet protokoll. Vilket gör att det finns en uppsjö med komponenter att kombinera.

Ett smart givarinterface som kan utbyta data med styrningen i båda riktningar. Till exempel diagnos, underhållsmeddelanden och fjärrparametrering.

Fortsättningsvis är IO-Link okänslig för störningar. Den analoga signalen överförs till en mer okänslig digital signal.

Slutligen krävs inga specialkablar. Oskärmade standardkablar räcker, vilket spar pengar!

Därför ska du välja IO-Link:

  • Automatisk dataöverföring
  • Snabb installation
  • Okänslig för störningar
  • Standard givarkablar
  • Öppet protokoll
  • Universellt processdata interface
  • Universella in- och utgångar

Vi från Acumo hoppas och tror att IO-Link inom kort kommer slå igenom även på den svenska marknaden.

Vi vill hjälpa dig att hitta den optimala lösningen för ett hållbart resultat. Vi har lång bakomliggande kunskap & kompetens. Kontakta oss för att bli guidad i rätt riktning!

Se produkter med IO-Link