Hållbarhet - Del 1

Hållbarhet är för oss inte bara en fråga om prestige eller att det ska se bra ut utifrån. Hållbarhet är något som vi inte tar för givet- det är något som vi alla behöver jobba med varje dag- hela tiden! Annars blir det just inte hållbart. Att inte ta ansvar för alla delar är heller inte hållbart.
Publicerad: 22 juli 2022

Med hållbarhet som mål, har vi bland än så längre relativt få, valt att hela 3 ISO-certifieringar. Sedan 3 år tillbaka är vi certifierade enligt:

  • ISO 9001 - Kvalité och kundnöjdhet
  • ISO 14001 - Miljö
  • ISO 45001 - Arbetsmiljö

Vi är stolta över alla våra certifieringar och vill uppmuntra fler att ta efter.

Det är inte alltid kul eller lätt att gå igenom en revision och bli granskad i krokarna. Men varje granskning är ett nytt tillfälle att utveckla och säkerställa vår egen hållbarhet – vilket vi välkomnar!

Nu är om-certifiering och internrevision precis avklarat och vi kan återigen landa i att det vi gör, faktiskt är väldigt bra.

Precis som frågor om vårt sortiment välkomnar vi självklart även frågor om vårt hållbarhetsarbete.