Vad är mobil automation?

Mobil automation innefattar alla maskiner, utrustningar eller automationslösningar som inte har en fast installation.
Publicerad: 11 mars 2023

Mobil automation ställer höga krav

Mobil automation innefattar alla maskiner, utrustningar eller automationslösningar som inte har en fast installation. Det inrymmer applikationer som är avsedda både inomhus och utomhus.

Komponenter som används i mobila automationslösningar har ofta stor påfrestning. Det är bland annat skakningar och transporter men även yttre faktorer i form bland annat väder som påverkar. För att skapa en hållbar lösning ställs därför höga krav på alla komponenter som ska användas i mobila applikationer.

Det är inte ovanligt att ett specialanpassat komponentprogram för mobil automation krävs.

Exempel på mobil automation:

  • Självgående truckar
  • Lyftkranar
  • Traktorer
  • Grävmaskiner
  • Skogsmaskiner

Miljöer för mobil automation:

  • Skogsindustri
  • Lantbruk
  • Sjukhus
  • Militärt försvar

 


Produkter anpassade för mobil automation

Acumo erbjuder ett stort sortiment av produkter anpassade efter de höga krav som ställs för att installeras i en mobil applikation. Utöver själva enheterna, erbjuder vi en gedigen kunskap.

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta en optimal lösning!

Se alla produktkategorier