Vad är IP-klass?

IP-klass är en beteckning (bestående av 2 siffror) som visar hur skyddad en elektrisk produkt är mot fukt och damm.
Publicerad: 9 mars 2023

Viktigt att tänka på vid val av IP-klass

Om en elektrisk produkt ska användas i miljöer där damm, rost, fukt eller vatten kan tränga in, är det viktigt att den är märkt med vilket fuktskydd, IP-klass (International Protection), den har.*

På uppdrag av regeringen arbetar Elsäkerhetsverket bland annat med att förebygga skador orsakade av elektricitet på person och egendom. På Elsäkerhetsverkets hemsida finns tydlig och bra information om vikten av att välja rätt IP-klass beroende på den omgivande miljön, men också vad IP-klasserna betyder. På vår hemsida har vi sammanfattat några punkter som är viktiga att känna till.

Alla elektriska produkter, har ett visst skydd mot väta och damm. Hur mycket skydd en viss produkt har, visas med en IP-klass. Beteckningen består av 2 siffror, exempelvis IP33 eller IP65.

Den första siffran - damm

Första siffran i en IP-klass anges från noll (0) till sex (6) och talar om hur tät en kapsling är mot damm.

 • 0 - Inget skydd mot fasta föremål.
 • 1 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.
 • 2 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.
 • 3 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.
 • 4 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.
 • 5 - Dammskyddad.
 • 6 - Dammtät

Den andra siffran - vatten

Den andra siffran i en IP-klass anges från noll (0) till nio (9) och talar om hur väl en kapsling motstår vatten.

 • 0 - Inget skydd mot vatten.
 • 1 - Skyddad mot droppande vatten.
 • 2 - Skyddad mot droppande vatten. Produkten får inte luta mer än max 15 grader från normalvinkeln.
 • 3 - Skyddad mot strilande vatten. Maxvinkel är 60 grader.
 • 4 - Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
 • 5 - Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
 • 6 - Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
 • 7 - Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
 • 8 - Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.
 • 9 - Skyddad mot varmt vatten med högt tryck.

IP-klass används för elektriska produkter som ska användas i miljöer där damm, rost, fukt eller vatten förekommer.