Vad är formatomställning?

Formatomställning innebär inställning och omställning av en hel- eller delar av en produktionskedja.
Publicerad: 10 mars 2023

Fortmatomställning ger effektivitet

Formatomställning används ofta i en produktionskedja. Behovet för omställning av en maskin är väldigt varierat beroende på både typ av industri och maskin.

Formatomställning är mätning och inställning av olika positioner i en maskin. Till exempel en förpackningsmaskin som innehåller många typer av mothåll som ska ställas om beroende på aktuell förpackningstyp eller storlek.

Komponenter för att utföra en formatomställning kan vara allt från manuella till helt automatiska. Dessa kan användas i syfte att skapa inställning och omställning av en hel- eller delar av en produktionskedja. Ofta används flera varianter av formatomställningar i en och samma maskin.

Exempel på typer av formatomställning

Det finns en uppsjö med varianter av formaomställningar. För att förenkla, är här en sammanfattning av 3 olika behov:

  • Ren mekanisk räknare, där en position ställs in helt manuellt.
  • Elektronisk positionsindikator, som kopplas till ett maskinens styrsystem, där värden skickas mellan enhet och system. Ett börvärde visas på enheten och när rätt position uppnåtts skickas en kvittens till styrsystemet.
  • Helautomatiskt ställdon, där ett styrsystem skickar nya positioner till ställdonet vilket automatiskt omprogrammerar formatjustering och skickar tillbaka kvittens av uppnådd position till styrsystemet.

 


Mer än bara produkter anpassade till formatomställning

Acumo erbjuder ett stort sortiment av produkter anpassade för alla behov av formatomställning. Utöver själva komponenterna, erbjuder vi en gedigen kunskap.

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta en optimal lösning!

Se hela produktsortimentet