Vad är ATEX & EX-klassning?

Beteckning som krävs vid användning av utrustning i ett explosionsskyddat områden. Ett område som kännetecknas av att blandningar av gas, luft, ånga, damm eller andra lättantändliga kombinationer finns tillgängliga.
Publicerad: 8 mars 2023

Ex-klass avgörs utifrån ATEX

Det kan lätt bli en förvirring kring vad Ex-klassade produkter kallas och hur klassificeringen både tilldelas och visualiseras.

En produkt är Ex-klassad utifrån regelverket ATEX.

ATEX betyder översatt från franskan "Explosiva atmosfärer". Regelverket är till för att skydda människors hälsa och säkerhet mot de risker som kan uppstå vid användning av utrustning samt säkerhetssystem i explosionsfarliga omgivningar. Regelverket lägger stor vikt på arbetstagares hälsa och säkerhet.*

Vad är skillnaden på Ex och ATEX?

Ex är själva produkten och ATEX är regelverket som styr Ex-klassningen.

Kännetecken, ex-klassade områden

Explosionsskyddade områden kännetecknas av att blandningar av en eller flera av dessa finns tillgängliga:

  • Gas
  • Luft
  • Ånga
  • Damm
  • Andra lättantändliga kombinationer

I områden beskrivet enligt ovan, måste antändnings-källor såsom gnistor, heta ytor eller statisk elektricitet helt elimineras. Därför ska all elektrisk utrustning som används i Ex-klassade områden konstrueras och tillverkas för att inte kunna antändas.

Den elektroniska utrustningen som används i Ex-klassade områden, måste vara certifierad av en oberoende myndighet. Ytterligare information i form av föreskrifter och standarder, angående Ex-klassade larmdon, laddas enkelt ner från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket samt SIS Förlag.

Olika zoner har olika krav

Ex-klassade områden delas vanligtvis in i följande tre zoner:

  • Zon 0: Ett riskområde i vilket explosiv gasatmos- fär förekommer ständigt, långvarigt eller ofta.
  • Zon 1: Ett riskområde i vilket explosiv gasatmosfär kan väntas förekomma tillfälligt under normal drift.
  • Zon 2: Ett riskområde i vilket explosiv gasatmos- fär inte väntas förekomma under normal drift och om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt.

Ex-symbolen

Ex-symbolen är ofta illustrerad i gult och svart, men kan även vara enfärgad i svart eller vitt. Symbolen visar att en elektronisk produkt (exempelvis ett larmdon) är Ex-klassad och därmed anpassad för att installeras och brukas i ett explosionsskyddat område.